Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

1.3.10

"24 ώρες χωρίς εμάς"


Κάτι ξέρουμε κι εμείς από πόλεμο κε Άγκο. Μόνο τα καθημερινά "δελτία εγκληματικότητας" να παρακολουθήσετε, θα καταλάβετε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: