Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

9.2.10

Γ. Α. Παπανδρέου: "Έλληνας και γεννιέσαι και γίνεσαι"!

«Η Ελλάδα ανήκει όντως στους Έλληνες. Ποιοι δικαιούνται όμως να είναι Έλληνες;...Έλληνας και γεννιέσαι και γίνεσαι» (Γ. Α. Παπανδρέου, 8/2/10).

«Το Ελληνικόν εστί, όμαιμον τε και ομόγλωσσον και Θεών ιδρύματα κοινά και θυσίαι ήθεά τε ομότροπα» (Ηρόδοτος, Θ’ 144).

«Όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της Επικρατείας της Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστόν, εισίν Έλληνες» (Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, 20 Δεκεμβρίου 1821).

Δεν υπάρχουν σχόλια: