Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

24.2.10

Οι Γερμανοί μάς φταίγανε;

Όταν έχεις τέτοιους "φίλους"...

...τι να τους κάνεις τους "εχθρούς";

Δεν υπάρχουν σχόλια: