Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

17.2.10

Το Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την Οικονομία

«Οικονομία: Οι στόχοι του Προγράμματός μας των 100 Ημερών»

Μετά τις 100 ημέρες...

Δεν υπάρχουν σχόλια: