Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

2.3.10

"Απόστολος του Αλλάχ, ο Ιησούς Χριστός"!

Φαίνεται, ότι κάποιοι έχουν παρεξηγήσει τήν Δημοκρατική καί Χριστιανική ανοχή μας. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η πράξη τής παραπάνω κυρίας Δρ Κερμανί, μορφωτικής ακολούθου τής Περσικής - Ιρανικής Δημοκρατίας, νά στείλει Χριστουγεννιάτικες ευχετήριες κάρτες προβάλλοντας τόν γεννηθέντα Θεάνθρωπο Κύριο Ημών Ιησού Χριστό ώς ..."απόστολο τού Αλλάχ" σύμφωνα μέ τό Μωαμεθανικό της δόγμα, παραβλέποντας εσκεμμένα (; ) ότι ζεί σε Ορθόδοξη χώρα καί απευθύνεται σε πολιτικούς, Χριστιανούς Ορθόδοξους.

Οί πρόγονοί της όμως, " οί τρείς Μάγοι με τα δώρα", καί "εκ τής Περσίας ερχόμενοι..." γιά να προσκυνήσουν τον Σωτήρα Χριστό, υπήρξαν σοφότεροι εκείνης αλλά καί τού Ισλαμισμού γενικότερα...

Εάν τώρα, στέλναμε κι΄ εμείς παρόμοιες "ευχές", αναφέροντας τόν Μωάμεθ ώς ψευδοπροφήτη, τότε θα ξεσηκωνότανε το μεμεταριό ζητώντας εκδίκηση, σύμφωνα καί μέ την "πολιτισμένη" καί γνωστή παγκοσμίως τακτική του...

Δεν υπάρχουν σχόλια: