Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

19.3.10

"Οι νέοι αγνοούν σήμερα τι σημαίνει πατρίδα"

«Τα παιδιά έχουν παρεξηγήσει εντελώς τη σημασία της εθνικής εορτής. Η αντίστασή τους είναι αποτέλεσμα άγνοιας για το τι ακριβώς σημαίνει “πατρίδα”. Το μόνο που βλέπω πίσω από την άρνηση συμμετοχής στις παρελάσεις, είναι η κατάπτωση της Παιδείας στη χώρα μας».

Εμμανουήλ Κριαράς, φιλόλογος, oμότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: