Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

8.3.10

Η Ελλάδα που ονειρεύεται ο κ. Παπανδρέου...

"Σε τρία χρόνια η Ελλάδα θα είναι μια άλλη χώρα" (Γιώργος Α. Παπανδρέου, στον «Κόσμο του Επενδυτή»)

Πηγή: antinews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: