Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

23.2.10

Παράδοξο

Άμα τα βάζεις με τους Αλβανούς, σε λένε ρατσιστή. Άμα τα βάζεις με τους Γερμανούς, σε λένε πατριώτη...

Δεν υπάρχουν σχόλια: