Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

22.1.10

Για να μη ξεχνάμε...


"Πιστεύουμε, επίσης, σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι απαιτείται ένα σύστημα παγκόσμιας και δημοκρατικής διακυβέρνησης, που να διασφαλίζει αρχές και αξίες. Ένα σύστημα, που μπορεί να επιβάλει την ισχύ του δικαίου και να αποτρέψει το δίκαιο του ισχυρού. Αυτά αποτελούν προϋποθέσεις πια για την σταθερότητα και την ασφάλεια του πλανήτη μας."

Γεώργιος Α. Παπανδρέου
Ομιλία στο 12ο Συνέδριο του Economist
9/4/2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: