Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

23.1.10

Η Ελλάδα ανήκε στους Έλληνες

Η Ελλάδα του Ανδρέα Γεωργίου Παπανδρέου

Η Ελλάδα του Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου

Δεν υπάρχουν σχόλια: