Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

18.3.10

"Δυστυχώς, επτωχεύσαμεν"!

Παιδιά, επιμένετε ακόμα να πάρετε ελληνική ιθαγένεια; Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείτε καλύτερα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: