Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

15.3.10

"Πού πας ρε Καραμήτρο;"...

Σαν τα κοκκόρια αλληλοκατηγορούνται και αλληλοσπαράσσονται αριστεροί και ακροδεξιοί "πατριώτες" μπλόγκερς, προσφέροντας έτσι τις υπηρεσίες τους σ' αυτούς που υποτίθεται ότι πολεμούν. Γιατί "αγώνας ενάντια στη Νέα Τάξη" χωρίς Χριστό, δεν γίνεται.

"Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. ενδύσασθε την πανοπλίαν του Θεού προς το δύνασθαι υμάς στήναι προς τας μεθοδείας του διαβόλου• ότι ουκ έστιν ημίν η πάλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. δια τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, ίνα δυνηθήτε αντιστήναι εν τη ημέρα τη πονηρά και άπαντα κατεργασάμενοι στήναι" (Εφεσίους ΣΤ' 10-13).

Δεν υπάρχουν σχόλια: