Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

8.2.10

Το "MEGA θαύμα" της οικονομικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ

Η ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΟΥ SPREAD ΤΟΥ 10ετούς ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ,
ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ...

(ο πίνακας από το http://dexiextrem.blogspot.com/)

Δεν υπάρχουν σχόλια: