Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

3.2.10

Πόσο ορθόδοξος είναι ο λόγος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου;

Με αφορμή την επίσκεψη του οικουμενι(στι)κού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην Ελλάδα, σταχυολογήσαμε κάποια αποσπάσματα από ομιλίες του:

«Ο Θεός ευαρεστείται εις την ειρηνικήν συμβίωσιν των ανθρώπων και, μάλιστα, αυτών οι οποίοι Τον λατρεύουν ανεξαρτήτως των διαφορών, αι οποίαι υπάρχουν εις την πίστιν μεταξύ των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών

(Από μήνυμα που έστειλε στους Μουσουλμάνους όλου του κόσμου επί τη ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του Ραμαζανίου. Από το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου κ. Νίκου Παπαδημητρίου από το “Flash” στις 16.12.2001).

«Οφείλομεν να διαχωρίσωμεν την πολιτικήν δράσιν από την θρησκευτικήν, ίνα μη συγχέωνται όσα πράττονται κατόπιν πολιτικών επιταγών, με όσα διδάσκονται υπό των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών μας. Δι’ αυτό παρακαλούμεν θερμώς εαυτούς και αλλήλους να δώσωμεν εις τους πιστούς μας και τον κόσμον όλον ανόθευτον το ειρηνοποιόν μήνυμα του ενός και μόνου αληθινού Θεού, ο Oποίος μας συνεκέντρωσεν εν τη αγάπη Του ενταύθα.
[…] Ημείς, οι πιστεύοντες εις ένα προσωπικόν Θεόν έχομεν την εμπειρίαν της αγάπης Αυτού και της ειρήνης, η οποία εγκαθίσταται εις την ψυχήν μας και πληροί και αναπαύει αυτήν, όταν αποκαθίσταται η κοινωνία των προσωπικών υπάρξεων του ταπεινού ανθρώπου και του μεγάλου Θεού».

(Από την ομιλία του στην «Α΄ Διαθρησκειακὴ Συνάντηση των Βρυξελλών», απευθυνόμενος σε εκπροσώπους των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών. Περ.«Επίσκεψις» του Πατριαρχείου, τεύχος 603, 31/12/2001).

"Πολλοί στόχοι μας είναι ίδιοι: ένας καλύτερος κόσμος μέσα από την διαπολιτισμική κατανόηση, η αξιολόγηση κάθε ανθρώπου ανεξαρτήτως καταγωγής ή πεποιθήσεων,
ο διάλογος και η αμοιβαία κατανόηση...

Είτε μιλάμε για την οικογένεια ή το μεγαλύτερο έθνος, η πίστη σε κάτι ανώτερο είναι σημαντική για την υγιή ευημερία όλων. Πραγματικά, όταν πρόκειται για πνευματικές απόψεις η ανθρώπινη οικογένειά μας έχει αρκετή ποικιλία: πολλές θρησκείες, πολλές ερμηνείες μέσα στις θρησκείες, ακόμα και ένα μόνο εδάφιο ιερού κειμένου μπορεί να γίνει πηγή ατελείωτων και πολύ συχνά ανώφελων διαφωνιών.

Παρόλα αυτά, σαν αμιγώς πνευματικό ίδρυμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενθαρρύνει περισσότερα από τον απλό διάλογο. Φέρνουμε το βαθύ και διαχρονικό μήνυμα της συνδεσιμότητας όλων των ανθρώπων με τον Δημιουργό τους και του ενός με τον άλλο...

Έχω ένα μικρό αναμνηστικό. Μικρό και σπουδαίο. Αναμνηστικό για την Δάφνη και τον Μουχτάρ. Αυτό είναι το Άγιο Κοράνι. Το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων αδελφών μας."

(Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην εκδήλωση της Coca-Cola Enterprises Inc. στην Ατλάντα της Τζώρτζια ΗΠΑ στις 29 Οκτωβρίου 2009).

Ποια είναι όμως η σχέση αυτών των "πανθρησκευτικών", οικουμενιστικών απόψεων του Πατριάρχη με τον Ορθόδοξο λόγο του Άγιου Νικόδημου του Αγιορείτη;

«Εκείνοι [οι παλαιοί Μάρτυρες] διά την πίστιν της Αγίας Τριάδος εμαρτύρησαν; Και ούτοι [οι Νεομάρτυρες] ομοίως· εκείνοι διά το όνομα και την Θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έχυσαν το αίμα; Και ούτοι ομοίως· ίνα μη είπω ότι, ούτοι έχουσί τι περίσσότερον από εκείνους· καθ’ ότι εκείνοι μεν ηγωνίσθησαν κατά της πολυθεΐας, και ειδωλολατρείας, ήτις είναι μία προφανής ασέβεια, οπού δύσκολα ημπορεί να απατήση ένα λογικόν νουν, ούτοι δε ηγωνίσθησαν κατά της των αλλοπίστων μονοπροσώπου μονοθεΐας, ήτις είναι μία κεκρυμμένη ασέβεια οπού ευκόλως δύναται να απατήση το νουν».

(«Νέον Μαρτυρολόγιον, ήτοι Μαρτύρια των νεοφανών Μαρτύρων, των μετά την άλωσιν …», Αθήναι 1961, εκδοτικός οίκος «Αστήρ», σελ. 12).

Δεν υπάρχουν σχόλια: