Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

10.2.10

Ο κ. Α. Σαμαράς για την πολυπολιτισμικότητα

Στην ομιλία του στη Βουλή, στις 8/2/10, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέπτυξε μεταξύ άλλων και τις θέσεις του για την πολυπολιτισμικότητα:

Εμείς δεν λέμε τίποτε διαφορετικό: Μιλάμε για ενσωμάτωση των μεταναστών στην ημετέρα παιδεία, δηλαδή την «ελληνικότητα».

Εδώ, όποιον μιλάει για ελληνικότητα κάποιοι τον στέλνουν στην πυρά! Δηλαδή πάμε αντίθετα με όσα ανακαλύπτουν και θεσπίζουν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κεντροδεξιές και κεντροαριστερές.

Κι όταν εμείς υποδεικνύουμε στην κυβέρνηση τη θετική και αρνητική ευρωπαϊκή εμπειρία, μας κάνει και μαθήματα… πολυπολιτισμικότητας!

Δεν έχει καταλάβει η κυβέρνηση ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι ένα ιδεολόγημα που καταρρέει παντού. Και εγκαταλείπεται όπου το υιοθέτησαν, έστω και πειραματικά.

Να διευκρινίσουμε ότι πολυπολιτισμικότητα δεν είναι «η ανοχή προς το διαφορετικό». Αν ήταν αυτό θα συμφωνούσαμε όλοι…

Πολυπολιτισμικότητα είναι δύο άλλα πράγματα, πολύ επικίνδυνα:

Πρώτον έχει ως συνέπεια – έστω και αθέλητη - να αναπαράγονται οι «διαφορετικοί», δηλαδή οι ξένοι μετανάστες, σε γκέτο. Εμείς επιλέγουμε το αντίθετο: Επιδιώκουμε να εντάξουμε τους μετανάστες στην κοινωνία μας και στον Πολιτισμό μας. Θέλουμε να τους ενσωματώσουμε, ώστε να νιώθουν κι εκείνοι και να τους νιώθουν όλοι οι συμπολίτες τους ως μέλη της κοινωνίας, ως Έλληνες. Η ενσωμάτωση είναι η καλύτερη ασπίδα για το ρατσισμό. Η πολυπολιτισμικότητα αναπαράγει το ρατσισμό.

Δεύτερον, η πολυπολιτισμικότητα διακηρύσσει ότι όλοι οι πολιτισμοί μπορούν να συμβιώσουν αρμονικά. Αλλά αυτό έχει διαψευστεί. Υπάρχουν πολιτιστικά στοιχεία που δεν μπορούν να συμβιώσουν.

Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η μπούρκα σε μια φιλελεύθερη δυτική κοινωνία.

Δεν γίνεται αποδεκτή η πολυγαμία ή έθιμα που οδηγούν σε βάναυση μεταχείριση της γυναίκας στις δικές μας κοινωνίες.

Γιατί όλα αυτά ακυρώνουν το δικό μας Πολιτισμό.

Δημοκρατικές χώρες της Δύσης βάζουν ήδη φραγμούς σε πολιτισμικά στοιχεία που φέρνουν κάποιοι μετανάστες από τις χώρες καταγωγής τους. Για να μη λειτουργούν αυτοί οι φραγμοί κατασταλτικά, πρέπει το συντομότερο να ενσωματωθούν ομαλά οι μετανάστες και κυρίως τα παιδιά τους, στις βασικές αξίες του δυτικού πολιτισμού.

Δεν μας ενοχλούν οι «διαφορετικότητες» άλλων πολιτισμών. Απλώς επισημαίνουμε στοιχεία ασυμβατότητας που δεν μπορούν να συμβιώσουν με τη δικό μας πολιτισμό. Γι’ αυτό κι όταν έρχονται εδώ πρέπει να αποδέχονται τους κανόνες της δικής μας κοινωνίας, του δικού μας τρόπου ζωής, του δικού μας πολιτιστικού πρότυπου. Κι όχι να προσπαθούν να του επιβληθούν ή να το αλλάξουν. Αυτό ονομάζουμε «ενσωμάτωση». Κι σε αυτό το σημείο διαφέρει η ενσωμάτωση με την πολυπολιτισμικότητα.

Θέλουμε τους μετανάστες που επιλέγουν να ριζώσουν στη χώρα μας, να αφήσουν πίσω τους στοιχεία του πολιτισμού τους που είναι ασύμβατα με το δικό μας, να ενταχθούν στην κοινωνία μας, να νιώσουν Έλληνες, να γίνουν Έλληνες μέσω της «ημετέρας παιδείας». Δεν θέλουμε απλώς να «πάρουν τα χαρτιά τους» με συνοπτικές διαδικασίες και να αναπαράγονται ως διαφορετικά γκέτο…

Θέλουμε την ενσωμάτωση των ξένων, για να καταπολεμήσουμε την ξενοφοβία. Για να τελειώσουμε το ρατσισμό.

Δεν θέλουμε τα γκέτο που τροφοδοτούν κι αναπαράγουν το ρατσισμό…
Πρόκειται για σαφή αποδόμηση του ιδεολογήματος της πολυπολιτισμικότητας. Η ανοχή στο διαφορετικό είναι αρετή, αλλά υπό δύο προϋποθέσεις:

Στην Ελλάδα κυριαρχεί η ελληνικότητα, δεν θεωρούμε ισότιμους τους διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες που έχουν οι κάτοικοι της χώρας. Όχι με όρους "ανωτερότητας"-"κατωτερότητας" αλλά ημετέρας παιδείας, δηλαδή συνεκτικού δεσμού των πολιτών της χώρας, κοινού πεδίου αναφοράς. Οι Έλληνες είναι κοινότητα ελληνικού πολιτισμού, δεν είναι απλά οι πολίτες του Ελλαδικού κράτους.

Η ανοχή στο διαφορετικό δεν υπάρχει για κάθετι που φέρνουν οι μετανάστες. Υπάρχουν ασύμβατες πολιτιστικές πρακτικές των μεταναστών με τον Ελληνικό πολιτισμό. Αυτές θα πρέπει να απορριφθούν και να μη γίνουν δεκτές στην Ελλάδα.

Ο μετανάστης λοιπόν μετέχει στον Ελληνικό πολιτισμό, κρατάει ό,τιδήποτε ξεχωριστό φέρνει από την χώρα του το οποίο είναι συμβατό με τον Ελληνικό πολιτισμό, και απορρίπτει αυτό που είναι ασύμβατο. Μόνο τότε μπορεί να γίνει Έλληνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: