Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

14.2.10

Η Ελλάδα ανήκει και στους Αιγύπτιους!

Δεν πρόκειται για κτίριο της αιγυπτιακής πρεσβείας ή προξενείου. Η αιγυπτιακή σημαία αναρτήθηκε σε μπαλκόνι μετανάστη στην Πλατεία Αμερικής! Η 25η Μαρτίου πλησιάζει. Εμείς τι θα κάνουμε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: