Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

16.2.10

Το προφητικό χάρισμα του κ. Παπανδρέου

"Πάμε μαζί! Όλοι μαζί!"
(Γεώργιος Α. Παπανδρέου, 1/10/2009)

Δεν υπάρχουν σχόλια: