Σελίδες

οὐ γὰρ δυνάμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. (Β΄ Κορινθίους 13,8)

26.1.10

Δικαίωση Λιακόπουλου: "150 εκ. οι Έλληνες σε όλον τον κόσμο"!

"Θέλουμε κι εμείς να έρθουμε στην Ελλάδα για να ψηφίσουμε Γιώργο!"

Δεν υπάρχουν σχόλια: